پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

خیابان 28 متری باغ زندان،نرسیده به بیمارستان امام حسین (ع)،ساختمان پزشکی پاسارگاد

تلفن مرکز: 03232240091

دریافت نوبت

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بهار شاهرود

خیابان 22 بهمن،روبروی پارک کودک

تلفن مرکز: 0233125

دریافت نوبت